Usługi serwisowe urządzenia Canon iR2520i

Numer umowy MOPS.220.U.2018
Data podpisania 28.12.2018
Przedmiot zamówienia: Usługi serwisowe - przeglądy, naprawyi konserwacje urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego Canon iR2520i wraz z dostawą niezbędnych w bieżącej eksploatacji oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych, z wyłączeniem papieru.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronka – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: HICOPY Gdańsk Grzegorz Wojtkiewicz Spółka Kamandytowa z siedzibą w Gdańsku, ul. Chwaszczyńska 10, 80-871 Gdańsk
Wartość zamówienia: Do kwoty 6 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
Nr telefonu: 58 625-93-68
E-mail: k.wroblewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 28.12.2018
Data udostępnienia informacji: 08.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.04.2019 10:30 Dodanie informacji Ewa Durałek