Usługi remontowe w rodzinnym domu dziecka w Szymbarku

Numer umowy MOPS.185.U.2018
Data podpisania 08.11.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac polegających na malowaniu pomieszczeń, renowacji drzwi, wykonaniu opaski ozdobnej na korytarzu, wymianie płyty gipsowej w świetlicy, wykuciu wentylacji w korytarzu i montażu kratki wentylacyjnej w budynku siedziby rodzinnego domu dziecka w Szymbarku.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronk – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Przemysław Schwichtenberg Usługi Ogólnobudowlane, 83-315 Szymbark, ul. Długa 28
Wartość zamówienia: 12.198,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 08.11.2018
Data udostępnienia informacji: 24.12.2018