Usługi pogrzebowe dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni

Numer umowy MOPS.DZP.324.12.2018
Data podpisania 31.12.2018
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni w ramach realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Barbara Mańko Firma Handlowo Usługowa „Wrzos”, ul. 11-go Listopada 2, 83-000 Pruszcz Gdański
Wartość zamówienia: 280 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Honorata Woźniak
Nr telefonu: 58 625-93-55
E-mail: h.wozniak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 31.12.2018
Data udostępnienia informacji: 09.08.2019