Usługi pogrzebowe

Numer umowy MOPS.DZP.324.10/2018
Data podpisania 27.07.2018
Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni z siedzibą przy ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, reprezentowana przez Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społec
Wykonawca: Barbara Mańko Firma Handlowo Usługowa „Wrzos”, ul. 11-go Listopada 2, 83-000 Pruszcz Gdański
Wartość zamówienia: 124000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Honorata Woźniak
Nr telefonu: 58 625-93-55
E-mail: h.wozniak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 27.07.2018
Data udostępnienia informacji: 23.08.2018