Usługi pocztowe związane z przekazami pocztowymi

Numer umowy MOPS.216.U.2018
Data podpisania 31.12.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na:
1) przyjmowaniu nadawanych przekazów pocztowych,
2) doręczaniu/wypłacie adresatowi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej kwot przekazów,
3) zwrocie kwot przekazów w przypadku braku możliwości ich doręczenia/wypłaty.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia - reprezentowane przez Mirosławę Jezior - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
Wykonawca: Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
Wartość zamówienia: Do 20 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Zdzisława Urbanowicz
Nr telefonu: 58 625-93-41
E-mail: z.urbanowicz@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 31.12.2018
Data udostępnienia informacji: 04.04.2019