Usługi pocztowe w 2019 r.

Numer umowy MOPS.DZP.324.13/2018
Data podpisania 31.12.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz obsługa zwrotów nadawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni i jego komórki organizacyjne w 2019 r., na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
Wartość zamówienia: Do kwoty 237 566,20 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paulina Wróblewska
Nr telefonu: 58 625-93-55
E-mail: p.wroblewska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 31.12.2018
Data udostępnienia informacji: 24.04.2019