Usługi opiekuńcze w świetlicy opiekuńczej w okresie od 01.02.2018 r. do 31.08.2018 r.

Numer umowy MOPS.33.U.2018
Data podpisania 30.01.2018
Przedmiot zamówienia:

Świadczenie w okresie od 01.02.2018 r. do 31.08.2018 r. usług opiekuńczych w formie świetlicy opiekuńczej dla mieszkańców Gdyni (nie więcej niż 12 osób), którym te usługi przyznano decyzją administracyjną.

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Fundacja Adaptacja ul. Chylońska 217, 81-007 Gdynia
Wartość zamówienia: Do kwoty 105.840,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Papis
Nr telefonu: 58 625-93-55
E-mail: j.papis@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 30.01.2018
Data udostępnienia informacji: 12.02.2018