Usługi opiekuńcze w formie świetlicy opiekuńczej na okres od 03.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

Numer umowy MOPS.DZP.323.11/2018
Data podpisania 31.08.2018
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od 03.09.2018 r. do 31.08.2019 r. w formie świetlicy opiekuńczej dla mieszkańców Gdyni, którym przyznano usługi decyzją administracyjną.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Fundacja Adaptacja, 81-007 Gdynia ul. Chylońska 217
Wartość zamówienia: Do kwoty 184.464,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Patrycja Pranszke
Nr telefonu: 58 625-93-73
E-mail: p.pranszke@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 31.08.2018
Data udostępnienia informacji: 17.09.2018