Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gdyni z rejonu DOPS nr 3 w wymiarze 142 800 godzin od 01.07.2018 r. do 30.11.2019 r.

Numer umowy DZP.324.6/2018
Data podpisania 26.06.2018
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, na rzecz osób, którym przyznano te usługi na podstawie decyzji administracyjnej w miejscu zamieszkania tych osób na terenie Gdyni, z rejonu Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 3 (Grabówek, Leszczynki, Chylonia, Pustki Cisowskie, Demptowo, Cisowa), w wymiarze do 142 800 godzin w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2019 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

Firma „GWARANT” - Tomczyk Spółka Jawna, ul. Rynek 3A, 67-200 Głogów

Wartość zamówienia: Do kwoty 3.376,800 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Patrycja Pranszke
Nr telefonu: 58 625-93-69
E-mail: p.pranszke@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 26.06.2018
Data udostępnienia informacji: 05.07.2018