Usługi opiekuńcze dla klientów z rejonu Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1 w Gdyni w wymiarze do 137 700 godzin

Numer umowy MOPS.DZP.324.8/2018
Data podpisania 25.07.2018
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, na rzecz osób z rejonu Dzielnicowego Osrodka Pomocy Społecznej nr 1 w Gdyni, którym MOPS w Gdyni przyznał te usługi decyzją administracyjną, w miejscu zamieszkania tych osób - na terenie Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: MARMED Sp. z o.o., 15-171 Białystok, ul. Jęczmienna 4
Wartość zamówienia: Do kwoty 2 810 052,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Szymański
Nr telefonu: 58 625-93-43
E-mail: m.szymanski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 25.07.2018
Data udostępnienia informacji: 17.04.2019