Usługi odśnieżania

Numer umowy MOPS.191.U.2018
Data podpisania 27.11.2018
Przedmiot zamówienia: Usługi odśnieżania i wykonywania prac zapewniających szorstkość chodników wokół budynków oraz dojść do budynków i śmietników placówek MOPS na terenie Gdyni oraz dostarczania mieszanki piaskowo-solnej do podległych placówek MOPS na terenie Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronk – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN BUD” SPÓŁKA JAWNA Jarosław Romanowska, Hanna Romanowska z siedzibą  w Gdyni ul. Halicka 10, 81-506 Gdynia
Wartość zamówienia: Do kwoty 14.277,60 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
Nr telefonu: 58 625-93-68
E-mail: k.wroblewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 27.11.2018
Data udostępnienia informacji: 24.12.2018