Usługi noclegowe, gastronomiczne

Numer umowy MOPS.124.U.2018
Data podpisania 04.06.2018
Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych oraz pozostałych ustalonych z AZS Hotel Galion.

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Gdańsku - Górki Zachodnie z siedzibą w Gdańsku, ul. Stogi 20
Wartość zamówienia: Do kwoty 2.452,44 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Arendt
Nr telefonu: 58 625-93-45
E-mail: a.arendt@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 04.06.2018
Data udostępnienia informacji: 28.06.2018