Usługi malarskie dla Ośrodka Opiekuńczego w Gdyni przy ul. Bosmańskiej 32A

Numer umowy MOPS.145.U.2018
Data podpisania 16.08.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na odświeżeniu klatki schodowej przy głównym wejsciu, sali rehabilitacyjnej oraz obróbka i malowanie szesnastu wnęk okiennych w Ośrodku Opiekuńczym dla Osób Przewlekle Chorych w Gdyni przy ul. Bosmańskiej 32A.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronk Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Krzysztof Czapiewski „Usługi Ogólnobudowlane Malarstwo-Tapeciarstwo”, 83-340 Sierakowice, ul. Przedszkolna 5
Wartość zamówienia: 6.963,04 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 16.08.2018
Data udostępnienia informacji: 19.09.2018