Usługi konserwacyjno-naprawcze i dozór nad pracą telefonicznych sieci zakładowych

Numer umowy MOPS.8.U.2018
Data podpisania 02.01.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług konserwacyjno-naprawcze i dozoru nad prawidłową pracą telefonicznych sieci zakładowych w tym również drobne prace instalacyjne do 5 metrów oraz przenoszenie aparatów przy istniejącej sieci telefonicznej będącej własnością lub użytkowaną przez MOPS w Gdyni, w placówkach w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

Marek Słowiński ŁUKTEL Usługi Telekomunikacyjne ul. Swarzewska 56A m. 13, 81-059 Gdynia

Wartość zamówienia: 19.440,00 zł netto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
Nr telefonu: 58 625-93-68
E-mail: k.wroblewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 02.01.2018
Data udostępnienia informacji: 22.01.2018