Usługi dezynsekcji i deratyzacji

Numer umowy MOPS.2.U.2018
Data podpisania 02.01.2018
Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu dezynsekcji (zabiegi owadobójcze) i deratyzacji (zabiegi gryzoniobójcze) wewnątrz budynków oraz na terenie należącym do MOPS w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Pana Franciszka Bronk – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Marek Zielecki Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji ul.Partyzantów 27/16, 81-423 Gdynia
Wartość zamówienia: 20.664,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
Nr telefonu: 58 625-93-68
E-mail: k.wroblewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 02.01.2018
Data udostępnienia informacji: 29.01.2018