Usługa utrzymania sprawności technicznej systemów sygnalizacji włamania i napadu

Numer umowy MOPS.219.U.2018
Data podpisania 28.12.2018
Przedmiot zamówienia: Usługi w zakresie utrzymania lokalnych systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w dobrej sprawności technicznej poprzez systematyczne dokonywanie czynności konsrewacyjnych przez uprawnionego instalatora, wykonywanie okresowych kontroli prawidłowego działania systemów w obiektach MOPS w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronka – Zastępca Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: „WIKING” Agencja Ochrony Mienia i Konwoje Witold Stochmiałek, 81-204 Gdynia ul. Mławska 7
Wartość zamówienia: Do kwoty 5 904,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
Nr telefonu: 58 625-93-68
E-mail: k.wroblewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 28.12.2018
Data udostępnienia informacji: 08.04.2019