Usługa transportowa dla osób niepełnosprawnych z mieszkania wspieranego przy ul. Warszawskiej 44 w Gdyni

Numer umowy MOPS.214.U.2018
Data podpisania 31.12.2018
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi transportowej osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo w wielkości do 8 osób dziennie, w tym jedna osoba na wózku inwalidzkim.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

Marcin Kosow SPTS ul. Władysława IV 28, 81-361 Gdynia

Wartość zamówienia: Do kwoty 29.615,49 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Ustrzyńska
Nr telefonu: 58 782-01-20
E-mail: m.ustrzynska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 31.12.2018
Data udostępnienia informacji: 04.04.2019