Usługa transportowa dla osób niepełnosprawnych - przewóz do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11

Numer umowy MOPS.215.U.2018
Data podpisania 31.12.2018
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi transportowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo w wielkości do 8 osób dziennie z miejsca ich zamieszkania do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

Marcin Kosow SPTS ul. Władysława IV 28, 81-361 Gdynia

Wartość zamówienia: Do kwoty 66950,40 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Karkowska
Nr telefonu: 58 661-22-32
E-mail: m.karkowska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 31.12.2018
Data udostępnienia informacji: 04.04.2019