Usługa transportowa dla osób niepełnosprawnych

Numer umowy MOPS.34.U.2018
Data podpisania 12.01.2018
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi transportowej osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, w wielokości do 8 osób dziennie, w tym 1 osoba na wózku inwalidzkim.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Marcin Kosow SPTS ul. Starogardzka 15/26, 81-050 Gdynia
Wartość zamówienia: Do kwoty 7.012,85 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Honorata Woźniak
Nr telefonu: 58 625-93-55
E-mail: h.wozniak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 12.01.2018
Data udostępnienia informacji: 12.02.2018