Usługa przeniesienia systemu OTAGO na nowy serwer i zakup oprogramowania wraz z licencją

Numer umowy MOPS.207.U.2018
Data podpisania 11.12.2018
Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usługi przeniesienia (tzw. migracji) Systemu OTAGO na nowy serwer (wirtualny), zakup i dostawa oprogramowania bazodanowego wraz z licencja bazy danych Oracle Database Standard Edition 2 na serwer z dwoma procesorami fizycznymi, na warunkach licencyjnych firmy Oracle.

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Jarosława Józefczyka – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: ASSECO Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia
Wartość zamówienia: 76.326,42 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Tomasz Łoś
Nr telefonu: 58 625-93-90
E-mail: t.los@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 11.12.2018
Data udostępnienia informacji: 04.01.2019