Usługa noclegowo-gastronomiczna na potrzeby warsztatu wyjazdowego Gdyńskiego Zespołu Interdycyplinarnego

Numer umowy MOPS.163.U.2018
Data podpisania 27.09.2018
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi noclegowo-gastronomicznej wraz z zabezpieczeniem zaplecza konferencyjnego, w celu przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni oraz przedstawicieli ochrony zdrowia i oświaty, w dniach 25-26.10.2018 r. dla maksymalnie 105 osób.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Stowarzyszenie Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie (00-056), ul. Kredytowa 1 a
Wartość zamówienia: Do kwoty 18.288,45 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Domagała
Nr telefonu: 58 627-33-60
E-mail: k.domagala@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 27.09.2018
Data udostępnienia informacji: 12.10.2018