Usługa noclegowo-gastronomiczna na potrzeby warsztatów kadry kierowniczej MOPS i koalicjantów

Numer umowy MOPS.114.U.2018
Data podpisania 02.05.2018
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi noclegowo-gastronomicznej wraz z zabezpieczeniem zaplecza organizacyjno-technicznego w celu przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów dla kadry kierowniczej MOPS oraz koalicjantów Ośrodka w Gdyni, w Ośrodku Kuracyjno-Wypoczynkowym „Adler Medical Spa” w dniach 24-25.05.2018 r. dla około 125 osób.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: OMEGA 34 T.A.K.Szweda, E. Hering Spółka Jawna
Wartość zamówienia: Do kwoty 26.875,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Arendt
Nr telefonu: 58 625-93-45
E-mail: a.arendt@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 02.05.2018
Data udostępnienia informacji: 18.06.2018