Usługa noclegowo-gastronomiczna na potrzeby organizacji obozu terapeutycznego dla dzieci z FASD

Numer umowy MOPS.154.U.2018
Data podpisania 10.09.2018
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi noclegowo-gastronomicznej wraz z zabezpieczeniem zaplecza organizacyjno-technicznego w celu przeprowadzenia obozu terapeutycznego dla dzieci z FASD oraz ich opiekunów „Za sterami FASD” w Domu Wczasowym „Alga”, w dniach 17-21.09.2018 r. dla maksymalnie 20 osób.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Halina Irzykowska, 84-105 Karwia ul. Hoża 17
Wartość zamówienia: Do kwoty 6.800,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Cichoń-Chojnacka
Nr telefonu: 58 667-79-10
E-mail: a.cichon-lenart@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 10.09.2018
Data udostępnienia informacji: 19.09.2018