Usługa noclegowo - gastronomiczna dla warsztatów gdyńskiego Zespołu Interdyscyplinarnego

Numer umowy MOPS.100.U.2018
Data podpisania 20.04.2018
Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usługi noclegowo - gastronomicznej wraz z zabezpieczeniem zaplecza organizacyjno - technicznego, w celu przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni, w Ośrodku Kuracyjno - Wypoczynkowym „Adler Medical Spa” w dniach 26-27.04.2018 r. dla około 120 osób.

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

OMEGA 34 T.A. K. Szweda, E. Hering Sp. J.

Wartość zamówienia: Do kwoty 25.800,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Żółkoś-Margońska
Nr telefonu: 58 627-33-60
E-mail: h.zolkos-margonska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 20.04.2018
Data udostępnienia informacji: 14.05.2018