Usługa konsultacji psychiatrycznych

Numer umowy MOPS.58.U.2018
Data podpisania 08.02.2018
Przedmiot zamówienia: Realizacja na terenie Miasta Gdyni usługi prowadzenia konsultacji psychiatrycznych dla osób skierowanych przez MOPS w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Daria Falencikowska „Indywidualna Praktyka Lekarska” z siedzibą w Gdyni (81-173) ul. Gen. Marii Wittekówny 2A/16
Wartość zamówienia: 5.280,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Rusak
Nr telefonu: 58 625-93-95
E-mail: a.rusak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 08.02.2018
Data udostępnienia informacji: 14.03.2018