Usługa dostępu do Internetu w lokalizacji: ul. Władysława IV 43 w Gdyni

Numer umowy MOPS.101.U.2018
Data podpisania 30.04.2018
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług umożliwiających korzystanie z dostępu do Internetu w lokalizacji: ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana Franciszka Bronk - Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
Wykonawca: „MAXNET” Łukasz Hamerski z siedzibą w Gdyni ul. Świętojańska 139/38
Wartość zamówienia: 200,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Wawrzyniak
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: m.wawrzyniak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 30.04.2018
Data udostępnienia informacji: 14.05.2018