Usługa cateringowa podczas konferencji „Bezpieczeństwo społeczne a przemoc w rodzinie - teoria a praktyka ”

Numer umowy MOPS.196.U.2018
Data podpisania 07.11.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa cateringowa, polegająca na przygotowaniu, dostawie i obsłudze poczęstunku dla około 300 osób, w dniu 8 grudnia 2018 r. podczas miejskiej konferencji pod tytułem „Bezpieczeństwo społeczne a przemoc w rodzinie - teoria a praktyka”, podsumowujacej rok pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni oraz kończącej obchody kampanii społecznej pod nazwą „Biała Wstążka”.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

KRESKA CATERING Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3

Wartość zamówienia: 6.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Żółkoś-Margońska
Nr telefonu: 58 627-33-60
E-mail: h.zolkos-margonska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 07.12.2018
Data udostępnienia informacji: 03.01.2019