Usługa asysty stanowiskowej dotycząca używania Systemu Informatycznego Pomost Std

Numer umowy MOPS.93.U.2018
Data podpisania 21.02.2018
Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług asysty stanowiskowej, na którą składają się następujące świadczenia:
1) telefoniczna pomoc i doradztwo w sprawie używania Systemu Informatycznego (SI) Pomost Std (Sygnity) w czasie pełnionych dyżurów w MOPS Gdynia,
2) asysta stanowiskowa przy obsłudze SI Pomost w wymiarze:
a) Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1 (Gdynia, ul. Batalionów Chłopskich 1) - dwugodzinna wizyta raz w miesiącu.
b) Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 2 (Gdynia, ul. Sikorskiego 2a) - dwugodzinna wizyta raz w miesiącu.
c) Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 3 (Gdynia, ul. Działowskiego 9) - dwugodzinna wizyta raz w miesiącu.
d) Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej  (Gdynia, ul. Działowskiego 11) - dwugodzinna wizyta raz w miesiącu.
e) Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 4 (Gdynia, ul. Abrahama 59) - dwugodzinna wizyta raz w miesiącu.

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni 81-382, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: KSM SYSTEM SP. Z O.O. ul. Jana Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk
Wartość zamówienia: Do kwoty 20.800,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Arendt
Nr telefonu: 58 625-93-45
E-mail: a.arendt@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 21.02.2018
Data udostępnienia informacji: 30.04.2018