Usługa artystyczna promująca działalność MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.59.U.2018
Data podpisania 02.03.2018
Przedmiot zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie usługi artystycznej promującej działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, polegającej na przeprowadzeniu autorskich warsztatów teatralnych metodą Teatru Forum z osobami bezdomnymi korzystającymi ze wsparcia MOPS w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, reprezentowany przez Jarosława Józefczyka - Zastepcę
Wykonawca: Fundacja „Klinika Kultury” z siedzibą przy ul. Karlikowskiej 7/1, 81-732 Sopot
Wartość zamówienia: Do kwoty 9.393,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marcin Kowalewski
Nr telefonu: 58 662-00-11
E-mail: m.kowalewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 02.03.2018
Data udostępnienia informacji: 14.03.2018