Uczestnictwo w komisjach ds. kwalifikacji do regionalnych i ponadgminnych domów pomocy społecznej

Numer umowy MOPS.21.U.2018
Data podpisania 19.01.2018
Przedmiot zamówienia: Uczestnictwo w komisjach ds. kwalifikacji do regionalnych i ponadgminnych domów pomocy społecznej i wykonywanie czynności w zakresie rozpatrywania wniosków z uwzględnieniem oceny stanu zdrowia wnioskodawców.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Grabowo 2, 81-265 Gdyn
Wykonawca: Lidia Kreft Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. Konwaliowa 2, 81-651 Gdynia
Wartość zamówienia: Do kwoty 3.500,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Szymański
Nr telefonu: 58 625-93-78
E-mail: m.szymanski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 19.01.2018
Data udostępnienia informacji: 29.01.2018