Transport osób niepełnosprawnych z mieszkania wspieranego do środowiskowego domu samopomocy

Numer umowy MOPS.173.U.2018
Data podpisania 12.10.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa transportowa osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo w ilosci do 8 osób dziennie, w tym jedna osoba na wózku inwalidzkim, z mieszkania wspieranego przy ul. Warszawskiej 44 do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 i z powrotem, w okresie od 15.10.2018 r. do 31.12.2018 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Marcin Kosow SPTS ul. Władysława IV 28, 81-361 Gdynia
Wartość zamówienia: Do kwoty 6.625,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Honorata Woźniak
Nr telefonu: 58 625-93-55
E-mail: h.wozniak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 12.10.2018
Data udostępnienia informacji: 19.10.2018