Transport drewna opałowego dla podopiecznych Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 3 w Gdyni

Numer umowy MOPS.98.U.2018
Data podpisania 25.04.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa transportu drewna opałowego (załadunek, przewóz, wyładunek) dla podopiecznych Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 3 w Gdyni ze skałdu opałowego przy ul. Muchowskiego 7 w Gdyni do wskazanych w wykazie miejsc.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Firma Usługowo - Handlowa VENTUS 81-198 Kosakowo, ul. Grzybowa 7
Wartość zamówienia: 6.712,81 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
Nr telefonu: 58 625-93-68
E-mail: k.wroblewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 25.04.2018
Data udostępnienia informacji: 14.05.2018