Terapia dwóch grup młodzieżowych

Numer umowy MOPS.137.U.2018
Data podpisania 25.06.2018
Przedmiot zamówienia: Prowadzenie dwóch grup młodzieżowych, w tym:
1) Grupy o charakterze terapeutyczno-rozwojowym dla młodzieży w wieku 13-16 lat,
2) Grupy o charakterze psychoedukacyjno-rozwojowm dla młodych DDA w wieku 16-20.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Magdalena Świstun Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego z siedzibą ul. Abrahama 48a/12, 81-395 Gdynia
Wartość zamówienia: Do kwoty 28.205,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Rusak
Nr telefonu: 58 625-93-95
E-mail: a.rusak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 25.06.2018
Data udostępnienia informacji: 11.07.2018