Szkolenie z zakresu pracy z rodziną metodą skoncentrowaną na rozwiązaniach dla pracowników MOPS

Numer umowy MOPS.63.U.2018
Data podpisania 02.03.2018
Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usługi szkoleniowej pogłębiającej wiedzę z zakresu pracy z rodziną metodą skoncentrowaną na rozwiązaniach dla około 30 pracowników MOPS w Gdyni, w okresie marzec-grudzień 2018 r.

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Katarzyna Sarzała Usługi Psychologiczne „VIVO”, 80-279 Gdańsk, ul. Mikołaja Gomółki 25
Wartość zamówienia: Do kwoty 7.020,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Arendt
Nr telefonu: 58 625-93-45
E-mail: a.arendt@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 02.03.2018
Data udostępnienia informacji: 14.03.2018