Szkolenie z zakresu polskiego języka migowego dla 8 pracowników MOPS

Numer umowy MOPS.96.U.2018
Data podpisania 26.01.2018
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Polskiego języka migowego (I stopień) dla ośmiu pracowników MOPS, w wymiarze 60 godzin.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Fundacja im. Helen Keller ul. Bażyńskiego 32, 80-309 Gdańsk
Wartość zamówienia: 4.500,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Arendt
Nr telefonu: 58 625-93-45
E-mail: a.arendt@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 26.01.2018
Data udostępnienia informacji: 30.04.2018