Szkolenie z zakresu Polskiego języka migowego

Numer umowy MOPS.176.U.2018
Data podpisania 11.09.2018
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Polskiego jezyka migowego (poziom A 1.1) dla ośmiu pracowników MOPS w wymiarze 60 godzin dydaktycznych.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Spółdzielnia Socjalna „Kooperacja” z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 754A
Wartość zamówienia: 4.628,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Arendt
Nr telefonu: 58 625-93-93
E-mail: a.arendt@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 09.09.2018
Data udostępnienia informacji: 11.11.2018