Szkolenie z zakresu „Pierwszej Pomocy”

Numer umowy MOPS.197.U.2018
Data podpisania 05.12.2018
Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Pierwszej Pomocy” dla maksymalnie 90 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Sim-Med Ratownictwo Medyczne Szymon Borodziuk, ul. Wiśniowa 18, Bolszewo
Wartość zamówienia: Do kwoty 4.950,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Padias
Nr telefonu: 58 625-93-32
E-mail: j.padias@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 05.12.2018
Data udostępnienia informacji: 03.01.2019