Szkolenie z zakresu obsługi programu POMOST STD

Numer umowy MOPS.95.U.2018
Data podpisania 21.02.2018
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu obsługi programu POMOST STD, na którą składają się następujące świadczenia:
1) Szkolenie dla nowo zatrudnionych pracowników z zakresu podstaw obsługi programu SI POMOST, w wymiarze nieprzekraczającym 12 godzin zegarowych.
2) Szkolenie dla pracowników MOPS pod kątem wytycznych w zakresie ujednolicenia systemu wprowadzania danych do SI POMOST, w wymiarze nieprzekraczającym 55 godzin.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: KSM SYSTEM SP. Z O.O. ul. Jana Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk
Wartość zamówienia: Do kwoty 7.825,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Arendt
Nr telefonu: 58 625-93-45
E-mail: a.arendt@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 21.02.2018
Data udostępnienia informacji: 30.04.2018