Szkolenie z zakresu BHP dla pracowników MOPS w Gdyni w dniu 06.04.2108 r.

Numer umowy MOPS.104.U.2018
Data podpisania 05.04.2018
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie BHP dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział Gdańsk ul. Jana Uphagena 28, 80-237 Gdańsk

Wartość zamówienia: Do kwoty 660,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Padias
Nr telefonu: 58 625-03-32
E-mail: j.padias@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 05.04.2018
Data udostępnienia informacji: 14.05.2018