Szkolenie z „Dialogu Motywującego” dla pracowników MOPS

Numer umowy MOPS.52.U.2018
Data podpisania 07.02.2018
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Dialogu Motywującego” dla około 40 pracowników MOPS.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: MEDI - Terapia, Edukacja, Rozwój Zygmunt Medowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Zielona 20 lok. 6
Wartość zamówienia: 15.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Arendt
Nr telefonu: 58 625-93-45
E-mail: a.arendt@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 07.02.2018
Data udostępnienia informacji: 12.03.2018