Szkolenie pt.: „Agresja i autoagresja u klientów pomocy społecznej” dla około 50 pracowników MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.94.U.2018
Data podpisania 21.02.2018
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej pt.: „Agresja i autoagresja u klientów pomocy społecznej” dla około 50 pracowników MOPS w Gdyni (dwie edycje: w dniu 26.02.2018 r. i w dniu 05.03.2018 r.).
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Ottson Magdalena Szafran ul. Wita Stwosza 16, 50-950 Wrocław
Wartość zamówienia: 5.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Arendt
Nr telefonu: 58 625-93-45
E-mail: a.arendt@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 21.02.2018
Data udostępnienia informacji: 30.04.2018