Szkolenie BHP dla 98 pracowników MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.226.U.2018
Data podpisania 20.08.2018
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie BHP dla grupy 98 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, w tym dla 14 pracowników kierujących innymi pracownikami.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział Gdańsk ul. Jana Uphagena 28, 80-237 Gdańsk
Wartość zamówienia: Do kwoty 5 740,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Padias
Nr telefonu: 58 625-93-65
E-mail: j.padias@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 20.08.2018
Data udostępnienia informacji: 24.04.2019