System audio-wizualny dla budynku przy ul. Chwarznieńskiej 93 w Gdyni

Numer umowy MOPS.57.D.2018
Data podpisania 01.03.2018
Przedmiot zamówienia: Dostarczenie oraz instalacja systemu audio-wizualnego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 93.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Marcin Wróbel SOFTECH Computers, 81-186 Gdynia, ul. Perłowa 20A
Wartość zamówienia: 8.917,50 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sławomir Pawłowski
Nr telefonu: 58 624-95-91
E-mail: s.pawlowski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 01.03.2018
Data udostępnienia informacji: 14.03.2018