Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Numer umowy MOPS.194.U.2018
Data podpisania 23.11.2018
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług telekomunikacyjnych, których rodzaj należy w szczególności określić jako realizację połączeń telekomunikacyjnych w oparciu o dostarczany sprzęt.
Zamawiający:

Gdynia Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez pana Jarosława Józefczyka Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni

Wykonawca: Platan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Sopocie przy ul. Platanowej 2
Wartość zamówienia: 60,27 zł z VAT na miesiąc
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Wawrzyniak
Nr telefonu: 58 625-93-36
E-mail: m.wawrzyniak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 23.11.2018
Data udostępnienia informacji: 03.01.2019