Superwizje indywidualne i grupowe dla pracowników jednostek MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.106.U.2018
Data podpisania 14.03.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie w terminie do 31 grudnia 2018 r. następujących czynności:
1. Przeprowadzenie superwizji pracy socjalnej w formie spotkań indywidualnych dla pracownika socjalnego zatrudnionego w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wąsowicza, w wymiarze nie przekraczającym 12 godzin.
2. Przeprowadzenie superwizji grupowej dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wąsowicza, w wymiarze nie przekraczającym 20 godzin.
3. Przeprowadzenie superwizji pracy socjalnej w formie grupowych spotkań dla pracowników Zespołu ds. Wsparcia Dziecka i Rodziny, w wymiarze nie przekraczającym 24 godzin.
4. Przeprowadzenie superwizji grupowej dla pracowników Zespołu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wymiarze nie przekraczającym 24 godzin.
5. Przeprowadzenie superwizji grupowej dla pracowników Zespołu Opiekuńczego, w wymiarze nie przekraczającym 24 godzin.
6. Przeprowadzenie superwizji grupowej dla pracowników Zespołu ds. Mieszkalnictwa Wspieran
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni 81-382 przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Anna Szeniman-Łysak „Anna Szeniman-Łysak - Psychoterapia i Edukacja” w Gdańsku, 80-041 Gdańsk ul. Antczaka 5a/1
Wartość zamówienia: Do kwoty 17.415,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Arendt
Nr telefonu: 58 625-93-45
E-mail: a.arendt@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 14.03.2018
Data udostępnienia informacji: 13.06.2018