Superwizja indywidualna dla Kierowników i Zastępców Kierowników jednostek MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.113.U.2018
Data podpisania 21.03.2018
Przedmiot zamówienia: Superwizja indywidualna: 
a) dla Kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Kierownika Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1 w wymiarze nie przekraczającym 12 godzin;
b) dla Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Kierownika Świetlic Opiekuńczych w wymiarze nie przekraczającym 12 godzin;
c) dla Zastępcy Kierownika Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego w wymiarze nie przekraczającym 12 godzin;
d) dla Kierownika i Zastępcy Kierownika Zespołu ds. Intensywnej Pracy Socjalnej w wymiarze nie przekraczającym 12 godzin;
e) dla Kierownika i Zastępcy Kierownika Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej w wymiarze nie przekraczającym 12 godzin;
f) dla Kierownika Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 4 w wymiarze nie przekraczającym 12 godzin;
g) dla Zastępcy Kierownika Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 2 w wymiarze nie przekraczającym 12 godzin.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Bożena Wołoszyn PO_MOST KNOWLEDGE & SKILLS w Warszawie, 04-675 Warszawa ul. Wawrzynowa 20
Wartość zamówienia: Do kwoty 16.800,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Arendt
Nr telefonu: 58 625-93-45
E-mail: a.arendt@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 21.03.2018
Data udostępnienia informacji: 18.06.2018