Superwizja grupowa dla pracowników Działu Prawnego MOPS, Zespołu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Numer umowy MOPS.112.U.2018
Data podpisania 21.03.2018
Przedmiot zamówienia:

1. Przeprowadzenie superwizji grupowej dla pracowników Działu Prawnego w wymiarze nie przekraczającym 18 godzin.
2. Przeprowadzenie superwizji grupowej dla pracowników Zespołu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wymiarze nie przekraczającym 8 godzin.
3. Przeprowadzenie superwizji grupowej dla pracowników Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej w wymiarze nie przekraczającym 24 godzin.
4. Przeprowadzenie superwizji grupowej dla Koordynatorów pionów specjalizacyjnych Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej w wymiarze nie przekraczającym 24 godzin.
5. Przeprowadzenie superwizji grupowej dla pracowników Dzielnicowego  Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1 w wymiarze nie przekraczającym 42 godzin.
6. Przeprowadzenie superwizji grupowej dla pracowników Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 2 w wymiarze nie przekraczającym 24 godzin.
7. Przeprowadzenie dodatkowych 5 godzin superwizji w przypadku zajścia takiej konieczności dla wsk

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Bożena Wołoszyn PO_MOST KNOWLEDGE & SKILLS w Warszawie, 04-675 Warszawa ul. Wawrzynowa 20
Wartość zamówienia: Do kwoty 15.950,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Arendt
Nr telefonu: 58 625-93-45
E-mail: a.arendt@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 21.03.2018
Data udostępnienia informacji: 18.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.06.2018 15:26 Korekta Michał Kowalski