Superwizja grupowa dla pracowników Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Numer umowy MOPS.116.U.2018
Data podpisania 14.03.2018
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie w okresie od 14.03.2018 r. do 31.12.2018 r.:
1) superwizji grupowej dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (pracowników Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej) w wymiarze nie przekraczającym 24 godziny;
2) superwizji grupowej dla pozostałych specjalistów pracujących  w Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej w wymiarze nie przekraczającym 24 godzin;
3) dodatkowych 5 godzin superwizji w przypadku zajścia takiej konieczności dla wskazanej jednostki.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni 81-382 przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Katarzyna Sarzała Usługi Psychologiczne „VIVO” w Gdańsku, 80-279 Gdańsk ul. Mikołaja Gomółki 25
Wartość zamówienia: Do kwoty 6.890,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Arendt
Nr telefonu: 58 625-93-45
E-mail: a.arendt@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 14.03.2018
Data udostępnienia informacji: 18.06.2018