Superwizja grupowa dla asystentów rodziny MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.110.U.2018
Data podpisania 12.03.2018
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie superwizji grupowej w terminie od 12.03.2018 r. do 31.12.2018 r. w wymiarze nie przekraczającym 24 godzin dla asystentów rodziny MOPS w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą  w Gdyni 81-382, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Anna Nowalińska-Samson Pomoc Psychologiczna Anna Nowalińska-Samson w Gdańsku, 80-425 Gdańsk ul. A. Mickiewicza 1/3 m. 25
Wartość zamówienia: Do kwoty 3.600,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Arendt
Nr telefonu: 58 625-93-45
E-mail: a.arendt@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 12.03.2018
Data udostępnienia informacji: 15.06.2018