Superwizja grupowa dla 6 psychologów Zespołu ds. Rozwoju Pomocy Społecznej MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.107.U.2018
Data podpisania 05.03.2018
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie superwizji grupowej w okresie od 5 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. dla 6 psychologów Zespołu ds. Rozwoju Pomocy Społecznej Sekcji Poradnictwa Specjalistycznego w wymiarze nie przekraczającym 72 godziny.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Małgorzata Głowacka Psychoterapia Psychoanalityczna, 81-826 Sopot, ul. Żeromskiego 10/1
Wartość zamówienia: Do kwoty 9.720,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Arendt
Nr telefonu: 58 625-93-45
E-mail: a.arendt@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 05.03.2018
Data udostępnienia informacji: 13.06.2018